SupMarcos: Κακές και όχι τόσο κακές ειδήσεις

 

images zapatistas 1

 

Νοέμβριος 2013

Στους φοιτητές/τριες που παρακολούθησαν ή θέλουν να παρακολουθήσουν τα  μαθήματα του πρώτου επιπέδου του Μικρού Ζαπατιστικού Σχολείου:

Προς κάθε ενδιαφερόμενο:

Σύντροφοι, συντρόφισσες, συντρόφοισσες[i]

Όπως έχει γίνει συνήθεια πλέον, με προορίζουν να λέω τις κακές ειδήσεις. Ορίστε λοιπόν:

ΠΡΩΤΟ. – Οι λογαριασμοί ( σας αναθέτω εδώ να ελέγξετε  καλά τις προσθέσεις, τις αφαιρέσεις και τις διαιρέσεις, γιατί τα μαθηματικά δεν είναι το δυνατό μου σημείο ή μάλλον ούτε αυτό είναι το δυνατό μου σημείο):

Α) – Έξοδα του πρωτοβάθμιου σχολείου τον Αύγουστο του 2013 για 1281 μαθητές:

– Υποστηρικτικό υλικό (4 βιβλία κειμένων και 2 DVD) για 1281 μαθητές: 100.000 (εκατό χιλιάδες ) μεξικανικά πέσος.

– Μεταφορά και σίτιση 1281 μαθητών από το CIDECIστην κοινότητα όπου παρακολούθησαν τα μαθήματα και επιστροφή: 339.778,27 (τριακόσια τριάντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα οκτώ πέσος και είκοσι επτά λεπτά), κατανεμημένα με τον εξής τρόπο:

Έξοδα  της κάθε περιφέρειας για τη μεταφορά με φορτηγά των μαθητών από το  CIDECI σε κάθε χωριό και την επιστροφή τους στο CIDECI, αλλά και για τη σίτιση των παιδιών των  μαθητών/τριών.

Ρεαλιδάδ – 64.126 πέσος

Οβεντίκ – 46.794 πέσος

Γκαρούτσα – 122.184,77 πέσος

Μορέλια – 36.227,50 πέσος

                                  Ρομπέρτο Μπάρριος – 70.446_________________

Γενικό σύνολο – 339.778,27 πέσος

Σημείωση: Πράγματι, και σε μένα έκανε εντύπωση αυτό το «77 λεπτά», αλλά αυτός ήταν ο λογαριασμός που μου έδωσαν. Δεν μας έχει αγγίξει, δηλαδή, η μόδα της στρογγυλοποίησης.

– Μεταφορά 200 φυλάκων [ii]στο CIDECIγια την παράδοση των μαθημάτων και επιστροφή: 40.000 (σαράντα χιλιάδες) πέσος. Η σίτισή τους καλύφθηκε από τους συντρόφους και τις συντρόφισσες του CIDECIUnitierra. Ευχαριστούμε τον DoctorRaymundo και όλες και όλους τους συντρόφους/ισσες του CIDECI, ιδιαίτερα τους συντρόφους/ισσες της κουζίνας (προσοχή: μου χρωστάτε ταμάλες).

Το σύνολο των εξόδων των ζαπατιστικών κοινοτήτων για 1281 μαθητές των πρωτοβάθμιων μαθημάτων τον Αύγουστο του 2013: 479.778,27 (τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα οκτώ πέσος και είκοσι επτά λεπτά).

Έξοδα κατά μέσο όρο ανά μαθητή: 374, 53 (τριακόσια εβδομήντα τέσσερα  πέσος και πενήντα τρία λεπτά).

Β) – Έσοδα του Μικρού Ζαπατιστικού Σχολείου:

Έσοδα από την εγγραφή (το κουτί που βρισκόταν στο  CIDECI): 409.955 (τετρακόσιες εννιά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα πέντε μεξικανικά πέσος).

Σε εθνικό νόμισμα: 391.721 πέσος

Σε δολάρια: 1.160 πέσος

Σε ευρώ: 175 πέσος

Έσοδα κατά μέσο όρο από την συνδρομή εγγραφής του κάθε μαθητή: 320,02 (τριακόσια είκοσι πέσος και δύο λεπτά).

ΔΕΥΤΕΡΟ. – Περίληψη  και συνέπειες:

Κατά μέσο όρο, κάθε μαθητής  ενισχύθηκε οικονομικά με 54,51 (πενήντα τέσσερα πέσος και πενήντα ένα λεπτά) τα οποία καλύφθηκαν από τις δωρεές αλληλέγγυων. Δηλαδή, οι μαθητές/τριες  αλληλοβοηθήθηκαν μεταξύ τους.

Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, σύντροφοι. Και μπορέσαμε να το φέρουμε σχεδόν εις πέρας,  χάρη σε κάποιους/ες μαθητές/τριες που συνεισέφεραν περισσότερα από τα απαραίτητα εκατό πέσος (κάποιοι/ες δεν έδωσαν τίποτε) και στις δωρεές γενναιόδωρων ατόμων.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όσους/ες έδωσαν περισσότερα και όσους/ες έκαναν αυτές τις καταπληκτικές δωρεές. Θα έπρεπε να τους ευχαριστήσουν και όσοι,ες  δεν πλήρωσαν αυτά τα εκατό πέσος ή δεν έδωσαν απολύτως τίποτε.

Ξέρουμε πως είναι προβληματικό να επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία και κάποιοι/ες  να πληρώνουν για τα μαθήματα των άλλων, γι’ αυτό και είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις εξής επιλογές:

α) – Να κλείσουμε το μικρό σχολείο.

β) –Να μειώσουμε τον αριθμό των συμμετεχόντων σε αυτό που θα μπορούμε να καλύψουμε οι ζαπατίστας. Όπως μου είπε ο Εξεγερμένος Υποδιοικητής Μοϊσές, θα πρέπει να είναι γύρω στους 100 ανά καρακόλ, συνολικά 500.

γ) –Να αυξηθεί το κόστος και να γίνει υποχρεωτικό.

Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να κλείσουμε το  μικρό σχολείο γιατί αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και να μας γνωρίσουν άνθρωποι που πριν ούτε γνωρίζαμε ούτε μας γνώριζαν.

Θεωρούμε επίσης ότι αν μειώσουμε τον αριθμό των συμμετεχόντων, πολλοί/ές  θα δυσαρεστηθούν ή  θα θυμώσουν γιατί τα έχουν ετοιμάσει όλα για να παρευρεθούν και τι θα γίνει αν μείνουν έξω. Κυρίως τώρα που γνωρίζουν πως η ουσία του σχολείου βρίσκεται στα μαθήματα που γίνονται στις κοινότητες και μαζί με τους φύλακες. Και καθώς σε μένα θα τύχαινε να πω το νέο, θα πλεόναζαν  οι βρισιές που δεν είναι από μέντα[iii].

Το μόνο που μένει λοιπόν είναι να σας ζητήσουμε να πληρώσετε τα έξοδα της μετακίνησης και της σίτισής σας. Ξέρουμε πως αυτό, όχι μόνο θα ενοχλήσει κάποιους/ες, αλλά μπορεί να αφήσει έξω αρκετούς/ες. Για το λόγο αυτό σας ειδοποιούμε έγκαιρα προκειμένου να βρείτε τον τρόπο για να συμπληρώσετε τη συνδρομή σας και/ή τη συνδρομή όσων συντρόφων σας θέλουν και μπορούν να παρευρεθούν αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το ποσό.

Το κόστος τώρα θα είναι 380 (τριακόσια ογδόντα μεξικανικά πέσος ) για κάθε φοιτητή/τρια και θα πρέπει να καλυφθεί κατά την εγγραφή του/της στο CIDECI τις ημερομηνίες που αναγράφονται. Αν θέλετε  τώρα να φέρετε επιπλέον ένα κιλό φασόλια και ένα κιλό ρύζι, πολύ ευχαρίστως.

Σας παρακαλούμε, σας ικετεύουμε, σας θερμοπαρακαλούμε να διευκρινίσετε με ποιους/ες  έρχεστε, πόσοι είστε καθώς και τις ηλικίες σας, γιατί μετά μας έρχονται μέιλ που μας λένε «έρχομαι με τα παιδιά μου»,  και από τη στιγμή που έρχονται, ξεχάστε το κάστινγκ για το “TheWalkingDead”. Όλοι/ες όσοι/ες  παρευρεθούν στα μαθήματα, είτε είναι παιδιά, ενήλικες, ηλικιωμένοι, ή ζωντανοί νεκροί, πρέπει προηγουμένως να έχουν εγγραφεί.

Επίσης πρέπει να διευκρινίσετε τις ημερομηνίες που θα παρευρεθείτε. Υπάρχουν 2 ημερομηνίες αυτή τη φορά, μια στο τέλος Δεκεμβρίου και μια άλλη στις αρχές Ιανουαρίου. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε για ποια από τις δύο θα γραφτείτε γιατί, όπως ήδη ξέρετε, υπάρχει μια ιθαγενική οικογένεια που ετοιμάζεται να σας δεχθεί και να σας φροντίσει, ένας ή μια φύλακας που προετοιμάζεται να σας καθοδηγήσει, ένας ή μια  οδηγός που ετοιμάζει το όχημα που θα σας μεταφέρει, ένα ολόκληρο χωριό που θα σας υποδεχθεί. Επίσης πρέπει να διευκρινίσετε αν θα πάτε σε κοινότητα ή θα παρακολουθήσετε τα μαθήματα στο CIDECI του SanCristóbaldelasCasas, στην Chiapas.

Ελάτε να ακούσετε και να μάθετε, γιατί κάποιοι/ες ήρθαν για να δώσουν διάλεξη φεμινισμού, χορτοφαγίας, μαρξισμού και άλλων «ισμών». Και τώρα δυσανασχετούν, γιατί οι ζαπατίστας δεν υπακούμε σε όσα ήρθαν να μας διδάξουν: ότι δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε τον επαναστατικό νόμο των γυναικών σύμφωνα με τις υποδείξεις τους και όχι σύμφωνα με τις αποφάσεις των γυναικών ζαπατίστας, ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τα πλεονεκτήματα της μαριχουάνα, να μην φτιάχνουμε τα σπίτια από τσιμέντο γιατί είναι καλύτερα από πλίνθους και άχυρο, να μην φοράμε παπούτσια γιατί περπατώντας ξυπόλητοι βρισκόμαστε περισσότερο σε επαφή με τη μάνα γη. Τέλος, να υπακούσουμε σε αυτό που ήρθαν να μας διατάξουν… δηλαδή να μην είμαστε ζαπατίστας.

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: Οι αναρχικοί/ες

 

Δεδομένης της καμπάνιας αντι-αναρχισμού που ενορχηστρώνουν οι “καλές” συνειδήσεις και η “καθωσπρέπει αριστερά”, ενωμένες με την παραδοσιακή δεξιά σε μια αγία σταυροφορία με στόχο να κατηγορήσουν τους αναρχικούς, νέους και μεγάλους, ότι  όχι μόνο προκαλούν το σύστημα (λες και ο αναρχισμός έχει κι άλλη επιλογή), αλλά και αποσυνθέτουν τις σκηνογραφίες τους (σβήνουν τα φώτα για να μη βλέπουν τους αναρχικούς;), φτάνοντας μέχρι τα άκρα με προσδιορισμούς του τύπου αναρχο-κοράκια, αναρχο-προβοκάτορες, αναρχο-τραμπούκοι, αναρχο-και-τα-λοιπά (κάπου διάβασα και για αναρχο-αναρχικό, καταπληκτικό ε;), εμείς, οι άντρες και γυναίκες ζαπατίστας, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το κλίμα υστερίας που, τόσο αποφασιστικά, ζητά, απαιτεί να σεβόμαστε τις τζαμαρίες (που δεν δείχνουν αλλά κρύβουν όλα όσα συμβαίνουν ακριβώς πίσω από αυτές: εργασιακές συνθήκες δουλείας, ανύπαρκτη υγιεινή, κακή ποιότητα, ανεπαρκές επίπεδο διατροφής, ξέπλυμα χρήματος, φορολογικές απάτες, διαρροή κεφαλαίου).

 

Γιατί τώρα φαίνεται πως για όλες αυτές τις λαμογιές που καλύπτονται ανεπιτυχώς πίσω από τον όρο «δομικές μεταρρυθμίσεις», για την εργασιακή λεηλασία των εκπαιδευτικών, για το ξεπούλημα σε τιμή ευκαιρίας του πλούτου της χώρας, για την καταλήστευση των εξουσιαζόμενων από την κυβέρνηση μέσω των φόρων, για τη φορολογική ασφυξία -που ευνοεί μόνο τα μεγάλα μονοπώλια, για όλα αυτά φταίνε οι αναρχικοί.

 

Για το γεγονός ότι ο καλός κόσμος δεν βγαίνει πλέον στους δρόμους να διαμαρτυρηθεί (μα, αφού υπάρχουν οι πορείες, οι πολιτικές καθιστικές διαμαρτυρίες, οι αποκλεισμοί, τα συνθήματα στους τοίχους, τα φεϊγ βολάν… -ναι, αλλά είναι των εκπαιδευτικών-οδηγών-πλανόδιων-φοιτητών-δηλαδή-των-ινδιάνων και των βλάχων, εγώ εννοώ τον καλό-καλό-κόσμο-της-πρωτεύουσας -α, ναι!, η μυθική μεσαία τάξη, τόσο κολακευμένη και ταυτόχρονα τόσο περιφρονημένη και εξαπατημένη από ολόκληρο το μιντιακό και πολιτικό φάσμα), για το ότι η καθεστωτική αριστερά λεηλατεί και αυτή τους χώρους διαμαρτυρίας, ότι η «μοναδική αντιπολίτευση στο καθεστώς»[iv] επισκιάζεται συνεχώς από τους χωρίς όνομα, ότι η αυθαίρετη επιβολή πλέον ονομάζεται «διάλογος και διαπραγμάτευση», για τις δολοφονίες μεταναστών, γυναικών, νεαρών, εργατών, παιδιών, για όλα αυτά φταίνε οι αναρχικοί.

 

Για όσους αγωνίζονται και βλέπουν τους εαυτούς τους ως κομμάτι του «Α», σημαία δίχως έθνος και σύνορα, και συμμετέχουν στην ΕΚΤΗ, αλλά είναι πραγματικά αναρχικοί και όχι απλά μια περαστική φάση με ημερομηνία λήξης ή ένα lifestyle, έχουμε πέρα από μια συντροφική αγκαλιά, μια ιδιαίτερη παραγγελία:

 

Σύντροφοι Αναρχικοί: εμείς οι ζαπατίστας, άνδρες και γυναίκες, δεν θα σας καταλογίσουμε τις ελλείψεις μας (συμπεριλαμβανόμενης της έλλειψης φαντασίας), ούτε θα σας θεωρήσουμε υπεύθυνους για τα λάθη μας, ακόμα, δε, λιγότερο δεν θα σας κυνηγήσουμε γι’  αυτό που είστε. Και κάτι ακόμα.  Σας λέω, λοιπόν, πως τον Αύγουστο διάφοροι προσκεκλημένοι ακύρωσαν τη συμμετοχή τους γιατί, όπως είπαν, δεν μπορούσαν να μοιράζονται την τάξη με “νεαρούς αναρχικούς, κουρελήδες, πανκς, με piercing και γεμάτους tattoo, και ανέμεναν (αυτοί που δεν είναι ούτε νεαροί, ούτε αναρχικοί, ούτε κουρελήδες, που δεν έχουν piercing ούτε tattoo) μια συγγνώμη, καθώς και την εκκαθάριση της λίστας των προσκεκλημένων. Ακόμη περιμένουν, ανώφελα…

 

Αυτό, λοιπόν, που θέλουμε να σας ζητήσουμε είναι, τη στιγμή της εγγραφής,  να μας δώσετε ένα κείμενο, μισής σελίδας το πολύ, όπου θα απαντάτε στις κριτικές και τις κατηγορίες που δεχτήκατε από τα ιδιωτικά μέσα. Αυτό το κείμενο θα δημοσιευτεί σε ένα ειδικό τμήμα της ιστοσελίδας μας (enlacezapatista.ezln.org.mx) και σε ένα περιοδικό-fanzine– ή όπως-αλλιώς-το-λένε, που σύντομα θα κυκλοφορήσει στον παγκοσμίως παγκόσμιο κόσμο, και το οποίο θα εκδίδεται και θα γράφεται από ιθαγενείς ζαπατίστας. Θα είναι τιμή για εμάς, στο πρώτο τεύχος του περιοδικού μας  να βρίσκεται ο λόγος σας δίπλα στο δικό μας.

Ε;

Ναι, όντως αξίζει μια σελίδα ακόμα και με μόνο μια λέξη που να καλύπτει όλη την επιφάνεια, κάτι σαν “Είστε ψεύτες!”. Ή κάτι πιο εκτενές του τύπου “θα σας εξηγούσα τι σημαίνει αναρχισμός αν πίστευα πως θα καταλαβαίνατε” ή “ο αναρχισμός είναι ακατάληπτος για τους νάνους στη σκέψη”  ή “οι πραγματικές αλλαγές εμφανίζονται πρώτα στα βιβλία συμβάντων της αστυνομίας” ή “γαμώ την αστυνομία της σκέψης” ή το εξής απόσπασμα του βιβλίου Χτυπήματα και Αντιχτυπήματα, του MiguelAmorós: “όλος ο κόσμος θα έπρεπε να γνωρίζει ότι το BlackBloc δεν είναι μια οργάνωση αλλά μια τακτική αγώνα στο δρόμο, παρόμοια με τη βασκική kaleborroka, την οποία εφάρμοζε ένας αστερισμός από ελευθεριακές, αυτόνομες ή εναλλακτικές ομάδες στο πλαίσιο των αγώνων των καταλήψεων την δεκαετία του ‘80  σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας”, και να προσθέσετε κάτι του τύπου “αν θέλετε να κάνετε οποιαδήποτε κριτική, προηγουμένως ερευνήστε . Η καλογραμμένη άγνοια είναι σαν την καλοειπωμένη χαζομάρα: το ίδιο ανούσιες”.

Όπως και να’ χει, είμαι σίγουρος πως θα βρείτε ιδέες.

 

ΤΡΙΤΟ. – Μια όχι τόσο κακή είδηση: σας υπενθυμίζω τις ημερομηνίες και τον τρόπο που θα ζητήσετε την πρόσκληση και την εγγραφή σας:

Ημερομηνία του δεύτερου κύκλου του μικρού σχολείου:

Εγγραφή στις 23 και 24 Δεκεμβρίου 2013.

Μαθήματα από τις 25 έως τις 29 Δεκεμβρίου 2013 και αναχώρηση στις 30.

Για όσους/ες θέλουν να μείνουν για τον εορτασμό της 20ης επετείου της ζαπατιστικής εξέγερσης, για να γιορτάσουν αλλά και να θυμηθούν εκείνο το χάραμα της 1ης Γενάρη 1994, η γιορτή θα πραγματοποιηθεί στις 31 Δεκέμβρη και την 1η Γενάρη.

Ημερομηνίες του τρίτου κύκλου του μικρού σχολείου:

Εγγραφή 1 και 2 Γενάρη 2014.

Μαθήματα από τις 3 έως τις 7 Γενάρη 2014. Αναχώρηση στις 8 Ιανουαρίου 2014, και επιστροφή στη γωνιά του κόσμου όπου ζει ο καθένας.

Για να ζητήσετε την πρόσκληση και την εγγραφή σας, στείλτε ένα μέιλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

escuelitazapDicEne13_14@ezln.org.mx

ΤΕΤΑΡΤΟ. – Άλλη μια όχι τόσο κακή είδηση: υποτίθεται πως εγώ θα άνοιγα αυτή τη φάση με ένα κείμενο πολύ διαφορετικό, χαιρετίζοντας τους νεκρούς/ες μας, τον SubPedro[v], τον TataJuanChávez[vi], την Chapis[vii], τα παιδιά του νηπιαγωγείου ABC[viii], τους δασκάλους που αντιστέκονται, καθώς και με μια ιστορία με τον Duritoκαι το Γατόσκυλο. Αλλά αυτό θα γίνει με κάποια άλλη ευκαιρία, αφού επείγει το κείμενο που αφορά στους  λογαριασμούς και στην επιβεβαίωση των ημερομηνιών. Το ξέρουμε εξάλλου: το επείγον δεν αφήνει χρόνο για το σημαντικό. Γι’ αυτό απαλλαγήκατε … προς το παρόν,  από την ανάγνωση πραγμάτων που δεν είναι «ιδιαίτερα σημαντικά – για – την – παρούσα – συγκυρία».

Σας χαιρετώ και, είτε το πιστεύετε είτε όχι, ο κόσμος είναι μεγαλύτερος και από τον πιο σκανδαλιστικό  κύριο τίτλο των μίντια. Ένας λόγος για να διευρύνουμε το βήμα, το βλέμμα, το αυτί … και την αγκαλιά.

Από τα βουνά του Νοτιοανατολικού Μεξικού

SupMarcos

Θυρωρός του Μικρού Σχολείου και υπεύθυνος για τις κακές ειδήσεις.

Μεξικό, Νοέμβρης 2013

________________________________________________________________________

Άκου και δες τα βίντεο που συνοδεύουν αυτό το κείμενο:

KennyArkana με το ραπ τραγούδι που έχει τίτλο «VpourVerités». Σε κάποιο σημείο λέει: «ευλογημένοι όσοι παρεμβαίνουν, όσοι δημιουργούν κάτι άλλο».

__________________________________________________________________________

Απόσπασμα από την ταινία «VforVendetta” που αναφέρεται στη σχέση ανάμεσα στο φόβο και την υπακοή, και σε έναν άλλο τρόπο αντίληψης των λέξεων «δικαιοσύνη» και «ελευθερία».

_________________________________________________________________________

Ο PedroInfanteμε το τραγούδι «είμαι αυτός που είμαι», των ManuelEsperónκαι FelipeBermejo, στην ταινία «Η τέταρτη λέξη» με τους MargaLópez, SaraGarcíaκαι PrudenciaGrifell, 1955, σκηνοθετημένη από τον JuliánSoler. Το βάζω μόνο και μόνο για να τσαντίσω όσους θέλουν να μας αλλάξουν ανάλογα με τον τρόπο και το γούστο τους.

MALAS Y NO TAN MALAS NOTICIAS.


[i] Στα ισπανικά compañeroas. Αναφέρεται στο τρίτο φύλο.

[ii] Guardián. Στο κείμενο του “Fechasyotrascosasparalaescuelitazapatista” ο SCIMoisésεξηγεί το ρόλο των φυλάκων guardianesyguardianas: «Θα υπάρχει ένας φύλακας ή μια φύλακας, δηλαδή ένας Μποτάν για τον καθένα που θα φροντίζει να είναι καλά και να μην υποφέρει πολύ στο μάθημα». Ο Μποτάν – Ζαπάτα εμφανίζεται σε μια από τις ιστορίες του γέρο-Αντόνιο του SCIMarcos. Πρόκειται για τον συγκερασμό δύο κορυφαίων προσώπων της ιστορίας του Μεξικού, του Μποτάν (ιθαγενική μυθική μορφή) και του Ζαπάτα, που ξαναγεννιούνται για να γίνουν «ο φύλακας και η καρδιά του λαού». «Είναι η τρυφερή λύσσα που οπλίζεται. Η άδικη ειρήνη που γίνεται πόλεμος. Ο θάνατος που γεννά. Η απελπισία που γίνεται ελπίδα. Ο πόνος που γελά. Η σιωπηλή κραυγή. Το δικό μας παρόν για ένα ξένο μέλλον. Τα πάντα για όλους, για μας τίποτε… Εμείς, ξεροκέφαλη αξιοπρέπεια… Κοκκινόμαυρη σημαία… Κόκκινο αστέρι».

[iii] Λογοπαίγνιο με τη λέξη mentada που σημαίνει βρισιά.

[iv] Πρόκειται για δήλωση του AndrésManuelLópezObradorπρώην κυβερνήτη της Πόλης του Μεξικού και πρώην υποψηφίου προέδρου με το κεντροαριστερό κόμμα PRD (Κόμμα Δημοκρατικής Επανάστασης) και νυν αρχηγού και ιδρυτή  του νεοσυσταθέντος αριστερού κόμματος MORENA (Κίνημα Εθνικής Αναγέννησης).

[v] SubcomandantePedro (Υποδιοικητής Πέδρο). Πρόκειται για έναν από τους στρατιωτικούς αρχηγούς και τους ιδρυτές του EZLNο οποίος σκοτώθηκε το χάραμα της  1η Ιανουαρίου 1994 κατά την κατάληψη της πόλης LasMargaritas από τους ένοπλους ζαπατίστας.

[vi] Ιθαγενής Purépechaαπό την πολιτεία Michoacán, εμβληματική μορφή του μεξικανικού ιθαγενικού κινήματος υπήρξε συνοδοιπόρος του EZLNκαι ζαπατίστα από το 1994 ως το τέλος της ζωής του, στις 2 Ιουνίου 2012. Συμμετείχε στην Άλλη Καμπάνια (νυν Έκτης) των ζαπατίστας και ήταν από τους ιδρυτές του Εθνικού Ιθαγενικού Κογκρέσου. Πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

[vii] Η MaríaDavidEspejo, γνωστή ως LaChapis υπήρξε ακούραστη αγωνίστρια στο πλευρό των ιθαγενών της Chiapasκαι του EZLNως το τέλος της ζωής της, στις 20 Φεβρουαρίου 2012. Πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

[viii] Στις 5 Ιουνίου 2009 ο παιδικός σταθμός ABC που λειτουργούσε στην πόλη Hermosilloτης πολιτείας Sonora του βόρειου Μεξικού, καίγεται ολοσχερώς από πυρκαγιά που ξεκίνησε από παρακείμενη αποθήκη που υπενοικίαζε το υπουργείο Οικονομικών στην κυβέρνηση της πολιτείας Sonora. Το αποτέλεσμα 49 παιδιά νεκρά και 70 τραυματισμένα με βλάβες στο αναπνευστικό και στην καρδιά, μεταξύ άλλων, που θα τους ακολουθούν σε όλη τους τη ζωή. Οι γονείς και οι συγγενείς των παιδιών ξεκίνησαν έναν αγώνα απαιτώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι (από τους ιδιοκτήτες του παιδικού σταθμού, που δεν τηρούσαν τα ελάχιστα μέτρα ασφαλείας και προστασίας ως τις υπεύθυνες κρατικές υπηρεσίες και τον εισαγγελέα που προσπαθούσε να κουκουλώσει την υπόθεση). Αναμενόμενο, αφού επρόκειτο για ένα παιδικό σταθμό που απευθυνόταν στις φτωχές οικογένειες της περιοχής η ιδιοκτήτρια του οποίου είχε συγγενική σχέση με τον πρόεδρο του Μεξικού. Ο αγώνες των οικογενειών για δικαιοσύνη συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *